PLASTIFIKACIJA

BIM BRAĆA TANKOSIĆ

PLASTIFIKACIJAPlastifikacija metala ili aluminijuma je postupak kojim se po naelektrisanom komadu metala posipa kompresovani prah obrnutog polariteta. Postupak se vrši specijalnim elektrostatičkim pištoljem. Elektricitet privlači prah, a tamo gde je već nanesen ga odbija.

Maksimalne dimenzije površina na kojim vršimo plastifikaciju su 3,5m dužine, 2m visine i do 1,5m širine. Boje koje koristimo su od proizvođača "TIGER COATINGS", jednog od vodećih proizvođača elektrostatičkih boja. Plastifikacija je moguća u svim bojana po
RAL karti.